TR
/
EN

Etik Çalışma Kuralları

Merkür Holding olarak ilke edindiğimiz bu prensiplere tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hizmet sağlayıcılarımızın ve tedarikçilerimizin de uymasını beklemekte ve önemle arz etmekteyiz.

Kurulduğumuz günden bugüne kadar ki itibarımızı etik kurallara ve yasalara riayet ederek ve iş ilişkilerimizde takındığımız tavırla koruduk ve bugünlere getirdik.
     Etik Çalışma Kurallarının içerdiği prensipler, Merkür Holding’in bağlı olduğu değerler ve oluşturduğu vizyon çerçevesinde oluşturulmuştur.

     Çalışanlarımızla beraber yasalara, yönetmeliklere ve düzenlemelere yalnızca ülkemizde değil faaliyet gösterdiğimiz her ülkede titizlikle uyarak, olası çıkar çatışmalarını önledik ve hep buna göre hareket ettik.
Bir şirketler topluluğu olarak çalışanlarımızla bir bütün olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle çalışanlarımız için net iletişim kurabilecekleri, karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edebilecekleri ve çatışmayı önleyici, verimli bir iş ortamı sunmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak Merkür Holding’in bir parçası olan herkesin bir görevidir çünkü bütün bunlar bizim yalnızca bugün değil aynı zamanda gelecekte de güçlü bir şirket olarak büyümemizi ve ilerlememizi sağlayacaktır. Bunu yaparken aynı zamanda tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın da kişiliklerine saygı duyuyor ve bireysel haklarını koruma sorumluluğunu üstleniyoruz.
Metnin Tamamını Görüntüle Metni Gizle
 1. KANUNLARA UYUM
  Merkür Holding çalışanları ve yönetimi olarak faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki yasa, mevzuat ve yönetmeliklerle uyumlu çalışmak, gerekli izinleri, ruhsatları ve lisansları alarak hareket etmeye her daim dikkat ederek aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin gelenek ve göreneklerini, sosyal normlarını da gözetmeye özen göstermekteyiz.
 2. SAYGI
  Merkür Holding olarak istikrarlı başarımız; çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeye ve onlar için uygun iş ortamını oluşturmaya verdiğimiz önemle paraleldir. Çalışanlarımızın işe alınma sürecinde eşitlik ve adalet ilkesini göz önünde bulundurur, çalışanlarımızın ve işe yeni alınan çalışma arkadaşlarımızın her birinin terfi ve maaş düzenlemelerini yasal haklarına ve hakkaniyet düsturumuza uygun şekilde yaparız.
 3. EMNİYET, SAĞLIK VE ÇEVRE
  Her bir Merkür çalışanı faaliyet gösterdiğimiz her alandaki çalışma ortamlarının hem yaşamaya hem çalışmaya uygun hale gelmesinde etkin rol oynamaktadır. Sosyal sorumlu bir işletme olarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ve koşulları oluşturma konusunda belirlediğimiz ilkelere bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bu noktada çalışanlarımızla birlikte yönetimimiz de faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütmeye özen göstermekle, çalışma ortamlarının güvenliğinden emin olarak gerekli şartları sağlamakla yükümlüdürler ve bunu yaparken hem müşterilerimizin hem de iş ortaklarımızın maddi-manevi emniyet ve sağlıklarını da gözetmektedirler. Aynı zamanda herhangi bir faaliyet esnasında ortaya çıkan aksamaları, tehlike arz eden durumları veya kazaları derhal bildirmek zorundadırlar. Bütün bu önlemler zararı en aza indirgemek, gerekli önlemleri alabilmek ve aynı aksaklıklarla bir daha karşılaşmamak adına gerekli çözümleri üretebilmekte bizlere yardımcı olacaktır.
 4. ÇIKAR ÇATIŞMALARI
  Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız nezdinde kurumların karşılıklı çıkarlarının korunması esastır. Ne Merkür Holding’den ne de karşı taraftan bir başka 3.şahsın kişisel çıkarları karşılıklı kurumsal ilişki çerçevesi dışında bir şekilde bizler için söz konusu olamaz. Yalnızca çalışanlarımızın değil aynı zamanda iş ortaklarımızın da benimsediğimiz etik kurallarına saygı göstererek buna uygun hareket etmesini beklemekteyiz.
 5. KURUMSAL VATANDAŞLIK
  Merkür Holding olarak çeşitli eğitim, kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz alanlara yakın Sivil Toplum Kuruluşlarına destek vererek sorumlu ve bilinçli bir kurumsallık sergilemeye özen gösteriyoruz.
 6. İŞ ORTAKLARI, RESMİ GÖREVLİLER VE DİĞER TEMSİCİLER İLE İLİŞKİLER
  Hizmet kalitemize verdiğimiz değer sayesinde faaliyet gösterdiğimiz her sektörde kendine yer edinmiş bir şirketler topluluğu olarak aldığımız her kararda ilgili yasaları, standartları, yönetmelikleri ve düzenlemeleri takip ediyor, belirlediğimiz etik prensipler çerçevesinde hareket ediyoruz ve tam da bu yüzden çalışanlarımızın yanı sıra, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızın da bu kurallara ve prensiplere özen göstermelerini, saygı duymalarını ve daha da önemlisi uymalarını bekliyoruz. Çıkar çatışması doğuracak, özel veya kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hem kendi itibarımızı hem de müşteri ve iş ortaklarımızın itibarlarını sarsacak veya iş ortaklarımızla kurduğumuz güven bağını zedeleyecek bir davranışta bulunmaktan her daim kaçınır, yasalara aykırı hiçbir adım atmayız.
 7. PAZAR VE REKABET
  İlgili diğer kurallarda da belirtildiği gibi Merkür Holding çalışanları faaliyet gösterdiğimiz her sektörde ve ülkede ilgili yasalara, düzenlemelere ve yönetmeliklere her koşulda tabiidir ve bu durum aynı zamanda adil rekabet anlayışı ve kuralları için de geçerlidir. Anlaşmalarımız, iş birliklerimiz, ortaklıklarımız ve pazardaki stratejilerimize dair bilgiler, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin şirket sırları ve her türlü datası 3. şahıslarla paylaşılamaz veya bu datalara dair imalarda bulunulamaz.
 8. ŞİRKET VARLIKLARININ VE HASSAS BİLGİLERİNİN KORUNMASI
  Şirketlerimizin varlıklarının yanı sıra şirketimize dair henüz ilan edilmemiş veya ilan edilmemesi gereken bilgilerin paylaşımı veya korunması kadar müşterilerimize, iş ortaklarımıza veya hizmet sağlayıcılarımıza dair bilgilerin korunması da önem arz etmektedir. Bilgi Teknolojilerimizden yararlanılırken etik kurallar, yasalar ve nezaket kuralları göz önünde bulundurulmalı ve bunları kullanırken gerekli güvenlik önlemlerinin (şifreleme, parola, virüs programları vb.) alındığından emin olunmalıdır.
 9. SÖZLEŞME RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ
  Sözleşmeler bağlayıcılık unsurları ile beraber geldiğinden ve Merkür Holding olarak imzaladığımız herhangi bir sözleşmenin sorumluluklarını harfiyen yerine getirmeye oldukça önem gösterdiğimizden her bir çalışanımızı Risk Yönetimi mekanizmamız gereği bir sözleşme imzalamadan önce tüm riskleri dikkatlice incelemeleri hususunda uyarıyoruz.
 10. ŞİRKET İÇİ BİLGİLERİNİN KORUNMASI
  Şirket içi bilgiler yalnızca görevi gereği o bilgiyi bilmesi gereken veyahut o bilgiyi bilmenin yasal sorumluluklarını farkında olan Merkür bünyesindeki kişilerle paylaşılabilir.
  - Şirketlerimiz dışındaki kurumlara ibraz edilecek tüm belgeler ve raporlar yasa ve yönetmeliklere uygun düzenlenmek ve zamanında teslim edilmek zorundadır.
  - Her türlü şirket varlığımız, mali işlemlerimiz, nakit akışlarımız ve muhasebe kayıtlarımız ilgili muhasebe ilkelerine ve kriterlerine uygun şekilde belgelenmelidir.
 11. İHLALLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA VE YAPTIRIMLAR
  Bu maddeye kadar ibraz ettiğimiz tüm değerler, prensipler ve kurallar Merkür Holding’in etik değerlerinin temelini oluştursa da tek bir davranış modeline göre hareket ettiğimize kanıt değildir. Herhangi bir yasa ihlali söz konusu olduğunda ilgili yasayı ihlal eden her bir Merkür çalışanı Etik Çalışma Kuralları veya şirket politikalarımıza tabi olsun veya olmasın; yaptırımlarla karşılaşabileceğinin, hatta ve hatta işten çıkartılabileceğinin bilincindedir. Bu durum Merkür Holding yöneticileri arasında da bir usulsüzlük söz konusu olduğunda da geçerlidir.
  - Merkür Holding, çalışanlarına Etik Çalışma Kurallarına, şirketin belirlediği politika ve kurallara uymaları gerektiğini hatırlatan gerekli uyarıları yapmaktadır.
  - Herhangi bir yasanın, Etik Çalışma Kurallarının veya şirket politikamıza aykırı bir durumun varlığından haberdar olan veya şüphe duyan her Merkür çalışanı bu durumu yöneticisine yine yasalara, etik kurallarımıza ve şirket politikamıza uygun bir şekilde bildirmekle yükümlüdür ancak bir başkası hakkında bilinçli bir şekilde haksız veya yanlış bir bildiride bulunan çalışanlar da gerekli yaptırımlara tabi tutulur.
  - Çalışanlarımızın ihlalleri bizimle paylaşabilmelerini engellememek adına ihlalleri bildiren çalışanlarımıza karşı asla baskı kurmaz, pozisyon değişikliği veya işten çıkarma gibi bir durumla karşı karşıya bırakmaz veya herhangi bir baskı altında kalmasına izin vermez aksine çalışanımızı ihlalleri açık bir şekilde bildirebilmesi için cesaretlendiririz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk; içinde bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz ve gönül verdiğimiz toplumumuz için oldukça önem teşkil etmesi gereken bir konu olduğundan düzenlediğimiz bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ile herkesin
Daha Fazla
Kurumsal Strateji
Yüksek kalite standartlarını, çıkabilecek sorunları daha doğmadan çözüme ulaştırmayı, özenli hizmeti düstur edinip, tüm müşterilerini eşit görerek eşit kalitede hizmet anlayışını benimsemiş...
Daha Fazla
Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi ile adımlarımız esnasında karşılaşabileceğimiz riskleri önceden hesaplamayı, karşılaştığımız riskleri en etkin şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz.
Daha Fazla
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası
Bu politika metni Merkür Holding Etik Çalışma Kurallarına aykırı her eylemi ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.
Daha Fazla