TR
/
EN

Kurumsal Risk Yönetimi

Merkür Holding hem Türkiye de hem de globalde ilerlemeyi ve her geçen gün büyümeyi prensip edinmiş bir şirketler topluluğudur. Kurumsal Risk Yönetimi ile adımlarımız esnasında karşılaşabileceğimiz riskleri önceden hesaplamayı, karşılaştığımız riskleri en etkin şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz.

   Temelde Kurumsal Risk Yönetimi risklerin erken teşhisi, belirsizliklerin hesaplanması ve bunlara uygun önlem mekanizmalarının oluşturulması, ilgili kararların verilmesi ve risklerin temel anlamda yönetilmesi ve rapor edilmesini içerir ve bu yöntemle şirketlerin kurumsal sürdürülebilirliği, istikrarın devamlılığı, finansal dalgalanmaların minimizasyonu ve itibar ve güvenin korunması sağlanır.
   Biz de düzenlediğimiz bu metin ile Kurumsal Risk Yönetimi’ne dair bilinmesi gerekenlere ve dikkat edilmesi gereken noktalara atıfta bulunulmaktayız. Merkür Holding olarak başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere bünyemizde bulunan herkesin Kurumsal Risk Yönetimi Politikamızda bir payı olduğuna inanıyor, risklerin tespitinde herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguluyoruz.
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
  • Mevcut ve potansiyel risklerin tespitinin, değerlendirilmesinin ve takibinin yapılarak şirketin mevcut varlıklarının ve gelecekteki büyüme fırsatlarının korunması
  • Risk Yönetimi mekanizmasının şirketin kurumsal kimliğine ve yapısına uygun olacak şekilde şekillendirilmesi; düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu doğrultuda alınan kararların uygulanabilirliğinin tespiti
  • Risk Yönetimi ilkelerinin şirketin risk alabilme potansiyeline göre düzenlenmesi ve karar mekanizmalarınca uygulanması
  • Şirket içerisinde kalması ve yönetilmesi gereken risklerin ayrı bir tespiti ve yine bu doğrultuda kabul veya elimine edilmesi
  • Gerekli tüm düzenleme, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğundan emin olunması
  • Risk analizlerinin ve olası senaryoların titizlikle rapor edilmesi

   Risk denildiğinde yalnızca bir şirketin finansal kaybı veya iflası gibi durumları değil aynı zamanda güvenlik ve gizlilik riskleri, kamu sağlığı veya çevre ile ilgili riskleri de göz önünde bulundurmalı ve risk çeşitlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Şirketlerimizde de karşılaşabileceğimiz riskler şu şekilde belirtilmiştir:

Finansal Riskler Finansal Riskler şirketimizin finansal yükümlülüklerine veya piyasa hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek; döviz kuru, kredi, faiz oranı, likidite, nakit yönetimi ve emtia fiyatları gibi konulardan kaynaklanabilecek riskleri kapsamaktadır.
Hukuki Riskler Öncelikli olarak şirketimizin, daha sonra şirket operasyonlarımızın tamamının ilgili yasalara, düzenlemelere, mevzuatlara ve yönetmeliklere uygunluğunun yanı sıra; şirket içi politikalara ve etik kuralara uyum ile ilgili yaşanabilecek risklere Hukuki (Uyum) Riskleri denir.
Operasyonel Riskler Bu risk çeşidi kapsamına doğal afetler, siyasi ve ekonomik gelişmeler gibi faaliyetleri direkt olarak etkileyebilecek dış faktörlerin yanı sıra şirket içi yönetim hataları, kontrol aksamaları sonucu oluşan veya oluşabilecek ihmal ve hatalar, yönetim veya personelin zamanında harekete geçememesi kaynaklı durumlar da girmektedir.
Teknolojik Riskler Bilgi İletişim Teknolojilerinde yaşanan veya yaşanması olası durumları, iletişim sistemlerindeki olası arızaları ve güvenlik& gizlilik temalı problemleri kapsamaktadır.
Marka Yönetimi Riskleri Bir şirketin veya şirketler topluluğunun bünyesinde bulunan markaların, unvanların veya hizmetlerin yetersiz yönetimi sonucu markanın zarar görmesi dolayısıyla kar, müşteri veya gelir kaybı yaşanması gibi durumları kapsayan risk çeşididir.
Stratejik Riskler Stratejik riskler kapsamına şirket içinde belirlenmiş uzun ve kısa vadedeki tüm büyüme hedeflerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek piyasa, sektör, rekabet ortamı, yönetim, programlama, analiz, teknoloji gibi faktörlere dayalı riskler girmektedir.
   Kurumsal Risk Yönetimi bu gibi risk çeşitlerinden kaçınmanın ve önlemenin yanı sıra aynı zamanda bazen gerekli riskleri alarak büyüme ve ilerleme yolundaki hedefler için fırsata çevirmeyi de kapsamaktadır. Merkür Holding olarak Risk Yönetimi mekanizmamızla hem mevcut şirket varlıklarımızı korumayı hem de büyüme ve ilerleme yolunda atacağımız adımları birer fırsata çevirmeyi hedefliyoruz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk; içinde bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz ve gönül verdiğimiz toplumumuz için oldukça önem teşkil etmesi gereken bir konu olduğundan düzenlediğimiz bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ile herkesin
Daha Fazla
Kurumsal Strateji
Yüksek kalite standartlarını, çıkabilecek sorunları daha doğmadan çözüme ulaştırmayı, özenli hizmeti düstur edinip, tüm müşterilerini eşit görerek eşit kalitede hizmet anlayışını benimsemiş...
Daha Fazla
Etik Çalışma Kuralları
Kurulduğumuz günden bugüne kadar ki itibarımızı etik kurallara ve yasalara riayet ederek ve iş ilişkilerimizde takındığımız tavırla koruduk ve bugünlere getirdik.
Daha Fazla
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası
Bu politika metni Merkür Holding Etik Çalışma Kurallarına aykırı her eylemi ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.
Daha Fazla