TR
/
EN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Parçası olduğumuz ve hizmet verdiğimiz topluma ve insanlığa daima saygı göstermiş, insan odaklılığı prensip edinmiş bir şirketler topluluğuyuz. Bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda şirketlerimizin de sosyal sorumluluk bilincini yönetim anlayışlarının bir parçası haline getirmeleri için uğraşarak, şirketlerimizin faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin farkında olmalarını sağlar ve sosyal sorumluluk sahibi bir işletme olma yolundaki adımlarımızı güçlendirmek için beraber hareket ederiz.

     Kurumsal Sosyal Sorumluluk; içinde bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz ve gönül verdiğimiz toplumumuz için oldukça önem teşkil etmesi gereken bir konu olduğundan düzenlediğimiz bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ile herkesin dikkatini çekmek istediğimiz ilkelere vurgu yapmaktayız.
1. Bir şirketin dinamiklerini ayakta tutan o şirketin hem iç hem dış etkileşimleridir. Müşterilerimizin memnuniyeti kadar çalışanlarımızın refahı ve insan onuruna uygun koşullarda muamele görmeleri de bizim için oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışanlarımızın refahı için kurum kültürümüze özen göstermek ve çalışma ortamlarımızın çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruduğundan emin olmak önceliğimizdir.
2. Yasal yükümlülüklerimizin de ötesinde şirketlerimizle şeffaflık ve sürdürülebilirlik konusunda gerekli adımların atılmasını teşvik ediyoruz.
3. Raporlama yapmanın ve şirketlerin çevreye, topluma ve ekonomiye olan etkilerini tüm şeffaflığıyla belirtmesinin güçlü bir şirket olmanın en güçlü sinyallerinden bir tanesi olduğuna inanıyor, şeffaflık ve sürdürülebilirlik konusundaki eylemlerimize devam ediyoruz.
4. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde ve ülkelerde hem topluma hem de çevreye karşı olan sorumluluklarımızın bilincinde bir şekilde hareket ederek hem çalışanlarımız hem iş ortaklarımız hem de müşterilerimizle uyumlu ve çatışma ortamını engelleyecek şekilde davranmaya özen göstermekteyiz.
5. Çalışanlarımıza daima dürüst ve adil bir şekilde yaklaşır; her çalışanımızı eşit görerek hiçbir şekilde ayrım yapmaz, herhangi bir ayrım yapılmasına da müsaade etmeyiz. Çalışanlarımızın ilerleyişi ile bizim ilerlememiz doğru orantılı olduğundan onların bireysel gelişimlerini daima destekler ve gerekli teşviklerde bulunuruz.
6. Sosyal sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmak için toplumun değişik noktalarında elimizden gelen çabayı gösteririz.
7. Yalnızca Türkiye’nin değil iş ortaklığı kurduğumuz her ülkenin gelenek ve göreneklerine, kültürlerine karşı son derece duyarlı davranır, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
8. Şirketlerimizin her birini uluslararası standartlara uygun uygulamaları benimsemeleri ve bunları sertifikalaştırmaları, gerekli ruhsatları almaları konusunda teşvik ederiz.
Bu politikada düzenlediğimiz tüm ilkeleri uygulamaya aktarır ve sosyal sorumluluk anlamında Merkür Holding olarak üstlendiğimiz misyonun açık bir taahhüdü olarak tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle paylaşırız.
Kurumsal Strateji
Yüksek kalite standartlarını, çıkabilecek sorunları daha doğmadan çözüme ulaştırmayı, özenli hizmeti düstur edinip, tüm müşterilerini eşit görerek eşit kalitede hizmet anlayışını benimsemiş...
Daha Fazla
Etik Çalışma Kuralları
Kurulduğumuz günden bugüne kadar ki itibarımızı etik kurallara ve yasalara riayet ederek ve iş ilişkilerimizde takındığımız tavırla koruduk ve bugünlere getirdik.
Daha Fazla
Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi ile adımlarımız esnasında karşılaşabileceğimiz riskleri önceden hesaplamayı, karşılaştığımız riskleri en etkin şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz.
Daha Fazla
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası
Bu politika metni Merkür Holding Etik Çalışma Kurallarına aykırı her eylemi ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.
Daha Fazla