TR
/
EN
 

Merkür ve Sosyal Sorumluluk

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLUYUZ
Şirketlerimizin her birinde çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, fiziksel engel, yaş ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmamasını gözetmek ve çalışanlarımız için daima iş birliğini destekleyen, etik kurallara uygun, uyumlu ve ayrım gözetmeyen bir çalışma ortamı hazırlamak ve olası çatışma ortamlarını önlemek bizim sorumluluğumuz.
GENÇLİĞE KARŞI SORUMLUYUZ
Gençlerin yaptıkları işlere hâkim birer birey olarak yetişebilmeleri bizim yalnızca sorumluluğumuz değil, aynı zamanda borcumuz. Bu nedenle bugünün Z kuşağına sektörel eğitime katkıda bulunmak adına üniversitelerin ilgili bölümlerinde gerek söyleşilere katılarak gerek eğitimler vererek katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gençliğimize staj ve iş imkanları sunarak bu işe gönül vermiş gençlerin hayallerine ortak oluyor, geleceğe bir katkı da bizler yapıyoruz.
TOPLUMA KARŞI SORUMLUYUZ

Faal olduğumuz sektörlerdeki Sivil Toplum Kuruluşları ile yakın temasta olup elimiz erdiğince ve ulaşabildiğimiz kadar destekliyor, her geçen gün büyüyen şirketlerimizle istihdama katkıda bulunuyor, şartlarımız el verdiğince ekonomiye katkı yapıyoruz.
Toplumumuzda da önemli bir sorun oluşturan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı duruyor; eşit istihdam, eşit işe eşit ücret ilkesiyle hareket ederek kadın erkek ayırt etmeden herkese iş hayatında aktif ve adil rol alabilmesi için bir fırsat sunuyoruz.

Bu yolda attığımız adımlarımızı güçlendirmek ve toplumumuza olan sorumluluğumuzu yerine getirme yolunda gerçekleştirdiklerimize dair daha fazlası için; https://www.merkuraviation.com/tr/haberler

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLUYUZ
Hizmet verdiğimiz her bir müşterimize karşı sorumluyuz. Beklentilerini karşılayan, ödedikleri paranın karşılığını kuruşu kuruşuna hak eden ve kaliteli bir hizmet alabilmelerinin bizim sorumluluğumuzda olduğununbilincindeyiz. Bu sebeple her gün hizmet kalitemizi arttırıyor, müşteri geri dönütlerimize göre hizmetlerimize yön veriyoruz.
Kurumsal Strateji
Yüksek kalite standartlarını, çıkabilecek sorunları daha doğmadan çözüme ulaştırmayı, özenli hizmeti düstur edinip, tüm müşterilerini eşit görerek eşit kalitede hizmet anlayışını benimsemiş...
Daha Fazla
Etik Çalışma Kuralları
Kurulduğumuz günden bugüne kadar ki itibarımızı etik kurallara ve yasalara riayet ederek ve iş ilişkilerimizde takındığımız tavırla koruduk ve bugünlere getirdik.
Daha Fazla
Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi ile adımlarımız esnasında karşılaşabileceğimiz riskleri önceden hesaplamayı, karşılaştığımız riskleri en etkin şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz.
Daha Fazla
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası
Bu politika metni Merkür Holding Etik Çalışma Kurallarına aykırı her eylemi ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.
Daha Fazla