TR
/
EN

Merkür ve
Sürdürülebilirlik

Bugünün ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılarken eş zamanlı olarak geleceği teminat altına almaya çalışmak için, yarından çalmadan, doğaya zarar vermeden, Sürdürülebilirlik adına Merkür Holding olarak bizlerde üstümüze düşeni yapıyoruz. Hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına, attığımız her adımın tüm bu alanlardaki izlerini sıkıca takip ediyoruz. Sürdürülebilirlik İlkelerini benimsemeyi de misyonumuzun bir parçası haline getirerek bu bağlamda hizmet verdiğimiz her sektörde şirketlerimizle hem içinde yaşadığımız dünyaya, hem de gelecek nesillere duyduğumuz saygı ve sorumluluğun bilinci ile hareket etmeyi kurum kültürümüzün bir parçası haline getirdik ve bu bilinçle faal olduğumuz her sektörde çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Merkür Holding Sürdürülebilirlik anlayışıyla yarına devam ettirilebilir ve daha da önemlisi yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor.

     Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerince 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenmiş 17 hedef ve 169 alt başlık çerçevesinde, bizler de Sürdürülebilirlik hedefleri ile doğayı ve yarını tehlikeye atmadan hem sosyoekonomik hem de çevresel büyümeyi sağlarken, sürdürülebilirlik bilincinin şirketlerimiz ve iş ortaklarımızca daha iyi benimsenmesi için bu hedefler bağlamındaki ilkeleri benimsiyoruz.
İstikrarlı büyüme, ekonomiye katkı ve nitelikli istihdam için;Benimsediğimiz bu ilkelerle tüm yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek innovasyonları sürdürülebilir büyümemizin temeli haline getiriyor, istikrarlı büyümeyi sağlarken ekonomiye katkı ve değer katmaya, nitelikli istihdam yaratmaya devam ediyoruz.
Gelecek nesillere doğal kaynakların sınırsız olmadığının bilincinde bir dünya bırakmak için;Benimsediğimiz bu ilkelerle doğaya olan etkilerimizi telafi etmek ve gelecek nesillere daha bilinçli ve doğal kaynakların sınırlılığının farkında bir dünya bırakabilmek için faal olduğumuz ulaşım sektöründe de sürdürülebilir ulaşıma katkıda bulunuyor, üretim ve tüketim aşamalarında sorumlu davranıyoruz.
Her alanda eşitliği sağlayabilmiş güçlü, bilinçli ve nitelikli bir toplum için; Benimsediğimiz bu ilkelerle hem kendimiz hem de gelecek nesiller için her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması için destek veriyor, geleceğin planlanmasında herkes için eşitlik ilkesiyle hareket ediyoruz.
Sürdürülebilir bir dünya için beraber hareket etmeye teşvik için; Benimsediğimiz bu ilkelerle barış ve adalet çerçevesinde güçlü bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlerken; yine hem bu anlamda hem de sürdürülebilirlik yolunda iş ortaklarımızı da bu çağrıya kulak vermeye ve sürdürülebilirlik kavramını kurum kültürlerinin bir parçası haline getirmeye davet ediyoruz.